Jätte g(hj)ärna!

Filtar på en hjärna i ull, även om det kan vara svårt att föreställa er på bilderna just nu....